IQ, onderwijsniveau en meertaligheid (NL)

De Testpsycholoog verzorgt veel diagnostiek bij kinderen met een meertalige achtergrond. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kinderen van ouders met een migratie-achtergrond, kinderen van Expats of leerlingen uit tweetalig onderwijs.

Meertalige kinderen worden onderschat

Twee- of meertalige leerlingen geven ons een extra uitdaging. In met name het basisonderwijs worden zij onderschat. Niet alleen in Nederland, dit is een internationaal probleem. De oorzaak is meestal het gebruik van oneerlijke tests. In Nederland is bijvoorbeeld Cito oneerlijk, want sterk ééntalig.

Dit is in het nadeel van kinderen die tevens een minderheidstaal beheersen zoals Turks, Marokkaans of Fries. 

Ons onderzoek en advies kan in deze gevallen uitkomst bieden. Wij streven naar een zo eerlijk en goed mogelijk testresultaat, zodat we het beste advies voor ieder kind kunnen geven.

Wij leveren graag maatwerk. Op deze site staan onze mogelijkheden. Voor overleg over uw specifieke situatie kunt u ook contact met ons opnemen.

 

Werkwijze De Testpsycholoog bij meertalige kinderen

Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau van kinderen die meer dan één taal spreken hebben wij verschillende opties, afhankelijk van de leeftijd en taalvaardigheid. In ons advies houden wij rekening met uw achtergrond en het effect dat meertaligheid en cross-culturele ervaring heeft op de ontwikkeling van uw kind.

Indien een kind Engelstalig is opgevoed en uw vraag betreft onderwijs binnen Nederland kunnen wij gebruik maken van de Engelstalige WPPSI-IV of van de Engelstalige WISC-V (wij gebruiken de USA-editie).

Indien de Nederlandse taal een probleem is of bij twijfel kunnen wij gebruik maken van de SON-R test. Deze Niet-Verbale intelligentietest is ontwikkeld voor kinderen die de Nederlandse taal niet of (nog) onvoldoende beheersen. Wij beschikken over de ‘junior-‘ versie voor 2.5 tot 7 jarigen en over de SON-R voor 6 tot 40 jarigen.

Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau in Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van de NIO test. Echter, dit is bij leerlingen met een meertalige achtergrond erg risicovol omdat de geautomatiseerde rapportage geen rekening houdt met uw achtergrond. Uw kind wordt hierdoor ‘automatisch’ onderschat. In de handleiding van de NIO 2004 staat wel – dit is uniek – een zeer goed correctiemodel voor de migratie-achtergrond. In een beschrijving voor de NIO 2018 is deze groep verder uitgebreid en als eenheid gemeten, wat het resultaat minder zuiver maakt. De Testpsycholoog corrigeert op maat. Als wij kiezen voor de NIO-test corrigeren wij op en dan geeft ons advies een goede en betrouwbare voorspelling van het onderwijsniveau van uw kind.

Kijk voor meer informatie ook op onze pagina NIO en allochtonen.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties