NIO test / NIO toets

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. De NIO test is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom veel ingezet ter vervanging van de Citotoets of als second opinion. Aan de hand van de NIO test ontvangt u een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

De Testpsycholoog is een gespecialiseerd bureau en dat geldt zeker voor de NIO-test. Wij geven deskundige uitleg, advies op maat, corrigeren de NIO-uitslag indien nodig (en dat is belangrijk!) en bieden uitgebreid nazorg. U betaalt meer dan bij de meeste andere aanbieders, u ontvangt meer.

Meertalig? Toetsen op school zoals van Cito onderschatten de capaciteiten van meertalige leerlingen. Het gevolg is een te laag advies. De NIO geeft als instrument helaas ook een te laag advies, maar er is ook een tabel voor het corrigeren van de NIO-score. Helaas is deze niet geautomatiseerd en wordt een correctie niet vaak toegepast. Lees ook De NIO-test bij meertalige leerlingen voor meer informatie. 

Nog een voorbeeld. Ben je een meisje? De NIO-test geeft je een te laag advies! Dit blijkt uit langdurig onderzoek met de NIO. Corrigeren van de NIO-score is maatwerk nadat de uitslag bekend is; De Testpsycholoog verzorgt de correctie standaard.

Verschil tussen Cito en NIO

Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties). De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 8 en tevens voor leerlingen in klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs.

Interview RTL

De Testpsycholoog werd door RTL Editie NL uitgenodigd om informatie te geven over de NIO test. Bekijk de video:

Werkwijze

De NIO is een test die u als school of ouder zelf dient te bekostigen. Ons tarief kent hierbij geen verrassingen; het is all-in, dat wil zeggen inclusief intake, testafname, rapportage en indien gewenst nabespreking.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke testafname houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail en een toestemmingsformulier.

De Testpsycholoog verzorgt uitgebreide NIO-rapportages die altijd op maat zijn. Het advies dient (namelijk) vaak hoger te zijn dan het NIO-profiel aangeeft. De NIO-uitgever levert software waar een ‘standaard uitdraai’ mee gemaakt kan worden, het ‘NIO-profiel’. Uit vervolgonderzoek blijkt dat dit NIO-profiel vaak een onderschatting geeft van het niveau van een kind (zie hierna). De Testpsycholoog houdt rekening met het advies uit dit vervolgonderzoek. In veel gevallen leidt dit tot een hoger – maar eerlijker – advies over het onderwijsniveau.

In de rapportage bespreken we ook eventuele opvallende verschillen tussen verschillende onderdelen en geven we hier advies bij. Bijvoorbeeld als uit de resultaten blijkt dat de mogelijkheden van een kind nog niet volledig benut blijken te zijn.

In de bijlage van de rapportage ontvangt u uitleg bij de NIO-scores, tabellen en grafiek zodat u het ‘statistische’ NIO-profiel beter begrijpt.

Na ontvangst van de rapportage bestaat er de mogelijkheid voor een afsluitend telefonisch evaluatie- of adviesgesprek. Tot twee jaar na het onderzoek kunt u contact opnemen voor overleg of advies. Het afsluitend gesprek en de nazorg zijn bij de prijs inbegrepen.

De testafname

De Testpsycholoog kan een NIO afname iedere dag verzorgen, op een van onze locaties in heel Nederland. De afname is in principe individueel, indien u meer kinderen tegelijk aan wilt melden neemt u dan contact met ons op.

Advies op maat

De Testpsycholoog houdt altijd rekening met bijzonderheden, zoals:

Verschil tussen jongens en meisjes bij de NIO test

De NIO test benadeelt meisjes. Uit vervolgonderzoek blijkt dat meisjes op een hoger niveau presteren dan de NIO test aangeeft. De Testpsycholoog corrigeert het advies dat de NIO ‘standaard’ geeft aan meisjes. Zodat zij een eerlijk advies krijgen. (Deze correctie staat in een handleiding beschreven maar wordt helaas door weinig bureau’s verzorgd. Deze NIO handleiding kunt u vinden op www.testresearch.nl.)

De NIO-uitgever zegt dat je niet moet corrigeren voor sekse, hoe zit dat?

Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen scores van jongens en meisjes bij de NIO 2018, en dat deze hetzelfde zijn als bij de vorige versie van de NIO, uit 2004. In de handleiding, 2018 staat: “Indien met sekseverschillen geen rekening wordt gehouden, wordt het onderwijsniveau van meisjes systematisch onderschat. … Deze correctie is gelijk aan de mogelijke correctie die in de vorige Handleiding (Van Dijk & Tellegen, 2004), werd vermeld”. Uit jarenlang onderzoek is gebleken dat corrigeren terecht is, in de NIO-handleiding 2018 staat: “Bovendien is bekend dat meisjes het vaak beter doen in het voortgezet onderwijs: zij doubleren minder en volgen onderwijs op een hoger niveau.” Na deze tekst trekt de uitgever (de verkoper van de test) deze wat vreemde conclusie: “Sinds 2018 is er nog geen jarenlang vervolgonderzoek mogelijk geweest. Door het ontbreken van nader onderzoek wordt corrigeren voor de NIO 2018 afgeraden.” Met deze conclusie gaan wij niet akkoord.

De Testpsycholoog past al jaren de NIO-correctie toe zoals beschreven in de handleiding. De ontwikkelaars van de NIO test hebben goed gedocumenteerd aangegeven dat dit de juiste handelswijze is. En omdat er verder niets is gewijzigd geldt (volgens ons) dat het niet corrigeren van de uitslag meisjes systematisch onderschat.

Migranten / meertaligen en de NIO

De NIO-test benadeelt meertalig opgroeiende leerlingen. De handleiding beschrijft een aanpassing voor leerlingen waarvan minimaal één van de ouders niet in Nederland is geboren. De NIO-software maakt deze correctie niet, het is handwerk dat achteraf dient te gebeuren. De Testpsycholoog corrigeert de NIO-score conform deze richtlijn, zodat ook deze leerlingen een eerlijk advies krijgen. Het verschil is meestal groot. Kijk op de pagina NIO en een migratie-achtergrond  voor meer informatie.

NIO en dyslexie of dyscalculie

Door het ontbreken van onderzoek en specifieke informatie in de hernieuwde handleiding van de NIO (2018) blijft onduidelijk of de NIO voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie een geschikt instrument is. Het is onze ervaring (De Testpsycholoog) dat de NIO bij deze leerlingen vaak een onbetrouwbaar beeld geeft.

De NIO test is géén IQ-test

Met de NIO test kan een IQ niet worden gemeten. Het is geen IQ-test. Als voorbeeld: lage scores (beneden de 55) en hoge (boven de 130) worden niet gegeven. De NIO is een multiple choice test waarmee onderwijsniveau (redelijk goed) kan worden gemeten.

De NIO en verschil verbaal en performaal (symbolisch)

Het interpreteren van verschillen tussen verbale en symbolische resultaten (V/P verschillen) is bij de NIO niet goed betrouwbaar. De NIO is als test hiervoor te beperkt. Grote verschillen kunnen wel indicatief zijn voor onderliggende problemen of mogelijkheden.

De Testpsycholoog: NIO expert

Onze kennis van de NIO test en onderzoek naar de NIO test is groot. U kunt bij ons terecht met (zeer) inhoudelijke vragen. Bijvoorbeeld over: NIO en dyslexie, NIO en rekenproblemen, NIO en LWOO indicatie, NIO en PRO, NIO en allochtonen.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties